Pierwszy społecznościowy serwis rekrutacyjny
Szukam ofert pracy dla

Polityka prywatności

z dnia 21.11.2016 roku ustalona przez Rekrutado sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników serwisu „Rekrutado”, dostępnego pod adresem www.rekrutado.pl, zwanego dalej Serwisem, w związku z rejestracją i korzystaniem z usług dostępnych w ramach Serwisu są przetwarzane przez Rekrutado sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000630160; Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 365033880, NIP: 6342869655, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, zwany dalej Usługodawcą, będącym administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182, z późn. zm.) 

 2. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę obejmują:
  • adres poczty elektronicznej,  
  • numer telefonu kontaktowego,  
  • imię i nazwisko,  
  • adres korespondencyjny, 
  • numer NIP/PESEL, 
  • numer rachunku bankowego. 

 3. Dane osobowe, które Użytkownicy powierzają Usługodawcy przetwarzane są:
  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
  • w celu rozpatrywania składanych przez Użytkowników reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 5. Powierzając Usługodawcy dane osobowe Użytkownik ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji można samodzielnie edytować i usuwać. Użytkownik może również zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia całego konta Użytkownika poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@rekrutado.pl z adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.  

§2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:
  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 
  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, 
  • dokładne i aktualne, 
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, 
  • bezpiecznie przechowywane,
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

§3 DANE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDANIEM STRON INTERNETOWYCH SERWISU

 1. Usługodawca zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości stron internetowych Serwisu przez Internautów, takie jak liczba i źródło wizyt, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Usługodawca nie łączy takich informacji z danymi osobowymi odwiedzających i nie wykorzystuje ich do ich identyfikacji. 

 2. Usługodawca wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem ruchu internetowego w ramach strony internetowej Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług. 

 3. Usługodawca stosuje pliki typu cookie (tzw. ciasteczka). Pliki tego typu umożliwiają lepsze dostosowanie strony internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Internautów i Użytkowników.

 4. Strona internetowa Serwisu wykorzystuje następujące rodzaje plików typu cookie:
  • PHPSESSID – mający na celu identyfikację sesji użytkownika 
  • device_view – mający na celu wyświetlanie wersji serwisu adekwatnej do posiadanego urządzenia 
  • favorites – przechowujący identyfikatory ulubionych ofert pracy

 5. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego ustawienia przeglądarki umożliwiające zapisywanie ciasteczek są jednoznacznie z ich akceptacją. 

 6. Jeżeli Internauta chce zmienić ustawienia przeglądarki, proszony jest o skorzystanie z poniższych instrukcji dla wybranego oprogramowania:

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Internauta może w dowolnym czasie skontaktować się z Usługodawcą w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Usługodawca wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.  

 2. Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o zmianę, aktualizację lub usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.  

 3. Kontakt z Usługodawcą następuje drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@rekrutado.pl  

 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 13.07.2016 roku. 

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionej polityki.  

Do pobrania:
Polityka prywatności serwisu internetowego Rekrutado